• Växtjord

  399 kr436 kr

  Användningsområde

  Växtjord typ A är till för normala utföranden för träd, buskar, perenner och gräs. Övre växtjord för utformning av växtbädd typ 1 med jord A. Innehåller hygieniserad naturgödsel med levande mikroorganismer. Hygieniseringen ger säker och långsiktigt näringsrik jord. Processen neutraliserar de flesta rot och fröogräs utöver att den neutraliserar farliga bakterier. Uppfyller Mark AMA’s krav på växtbäddar med växtjord (DCL.1). Produktblad typ A Produktblad typ B Produktblad typ C
 • Väggrus

  111 kr124 kr
  Med inblandning av Bitumen (asfalt). Den vanligaste tekniken för återanvändning av bitumen i dagsläget är inblandning av mjukbitumen för att kompenseradetåldrade bituminetsspröda tillstånd.
 • Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.
 • Stenmjöl

  161 kr
  Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning av sten och har flera användningsområden tex: fogning av marksten, kringfyllnad av rör, hårdgörning och justering av garageinfarter, ytskikt till gång/körbanor och även till fotbollsplaner.
 • Skärv

  144 kr
  Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.
 • Road Top

  111 kr124 kr
  Lämpar sig utmärkt för grusvägar. Binder damm och packar sig till en genuin vägkropp. Produkten är 100% cirkulär   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mullrik & lågt Ph. Lämpar sig bäst för rhododendron, hortensia, ljungväxter & blåbär.
 • Användningsområde

  Planteringsjord Eko klass 1 är en rotogräsfri och lucker växtjord/planteringsjord. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1121). Växtbädd typ 2 med jord A för normala utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Produktblad
 • Mullrik & naturgödslad. Lämpar sig främst till odlingslandet, odlingslådor eller blomkruka.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mineraljord typ A

  236 kr311 kr

  Användningsområde

  Uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbäddar med växtjord (DCL.1). Jord A Undre växtjord för utformning av växtbädd typ 1 med jord A för normala utföranden för träd, buskar, perenner och gräs. Produktblad
 • Användningsområde

  Matjord Eko klass 2 lämpar sig bäst för plantering av träd och buskar. En allsidig jord som är ogödslad. Matjorden är rotogräsfri. Hög lerhalt med låg näring. Produktblad
 • Makadam

  149 kr275 kr
  Används som underlag till trädgårdsgångar, dräneringsmaterial till husgrunder, stenkistor och järnväg.
 • Används vid större utfyllningar och markjusteringar.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden
 • Användningsområde

  Gräsytejord - EKO är en lätt naturgödslad produkt med levande mikroorganismer. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1122). Växtbädd typ 2 med jord B för torra utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Rotogräsfri-används främst vid anläggning av gräsmatta och övriga gräsbeklädda ytor. Gödning av NPK rekommenderas. Produktblad
 • Fyllnadsjord

  99 kr124 kr
  Används främst vid större justering av markyta.   Mager 0-25/låg lerhalt lämpar sig främst vid anläggning av gräsyta och där tidigare markförhållanden är leriga. Fukthållande 0-25/hög lerhalt lämpar sig främst vid planteringsyta och där tidigare markförhållanden är sandiga.
 • Cirkulär och lämplig som tillskott i sandrika jordar för att öka mullhalt, näring & behålla fukten.
 • Eco Mix

  70 kr83 kr
  Bärlager & slitlager. Används för att hårdgöra markytor som exempel under vägar, cykelbanor eller poolen. Eco Mix A 0-125 mm Eco Mix B 0-65 mm Eco Mix C 0-30 mm Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Användningsområde

  Anläggningsjord Eko lämpar sig bäst till grönytor och anläggning av rullgräsmattor. En allsidig jord som är gödslad med hygieniserad hästgödsel. Anläggningsjorden är rotogräsfri. Produktblad
 • Biokol-kompost EKO

  675 kr1,228 kr

  Användningsområde

  Biokolkompost 2-6 är en jord för anläggning och växtbäddar för träd, buskar och perenner i stadsmiljö. Receptet är från Stockholms stad Växtbäddar -2017. Jorden tillverkas av organisk material och krossad sten. Biokolen fungerar som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring. Produktblad J80 Produktblad J81 Produktblad J83 Produktblad J84 Produktblad J85
 • Betongkross

  50 kr109 kr

  Användningsområde

  Betongkross 0-16  är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej kravmärkt. Använd då våra bergkrossprodukter.
  Produktblad
 • Bergkross

  111 kr161 kr
  Används vid nybyggnation av större vägar och byggnader som bärlager, förstärkningslager och slitlager.
 • Används som grund till grusvägar, garageinfart, gång och cykelbana.
 • Asfaltsgranulat

  81 kr99 kr

  Användningsområde

  Asfaltsgranulat 0-8 används vid tillverkning av ny asfalt. Produktblad

Titel