Bärlager & slitlager.
Används för att hårdgöra markytor som exempel under vägar, cykelbanor eller poolen.

Eco Mix A 0-125 mm
Eco Mix B 0-65 mm
Eco Mix C 0-30 mm

Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!