Används som underlag till trädgårdsgångar, dräneringsmaterial till husgrunder, stenkistor och järnväg.