Används som grund till grusvägar, garageinfart, gång och cykelbana.