Betongkross är en cirkulär som används till uppbyggnad av en hårdgjord yta och som underlag vid plattsättning. Tillsammans med markfukt blir materialet väldigt hårt och kompakt.