Mottagning/återvinning

Vi tar emot schaktmassor och naturmaterial.
Här nedan kan du ta del av våra mottagningsavgifter och instruktioner för lämning.

Innan du ska lämna massor hos oss läs noga igenom instruktionerna.
Om du som lämnar massor redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Gäller F.R.O.M 2024-04-01 – MOMS TILLKOMMER

Fyll i vårt mottagningsformulär HÄR