Används vid nybyggnation av större vägar och byggnader som bärlager, förstärkningslager och slitlager.