Prislista Kross & Jordprodukter

Priser exklusive moms från och med 2022-10-17 Lagerstatus uppdateras varje vardag 06.15 Betalning sker med betalkort, via faktura eller Swish. Obs! Vi tar ej emot kontanter.

Hummeltorp Garden har genom forskning och utveckling lyckats sammanföra högsta tänkbara kvalité miljöanpassat med jordens kretslopp Hummeltorp Garden Ekojordar – miljövänlig ren naturjord tillverkad av

  • Noga kontrollerad och analyserad återvunnen ekologisk mineraljord (sand o lera)
  • Organisk långsiktigt förnybar torvmull
  • Biologisk behandlad och naturgödslad förnybar fibermull

Bergkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Stenmjöl 0-2 179 kr Finns i lager B 0-2
Stenmjöl 0-4 179 kr Finns i lager B 0-4
Stenmjöl 0-8 179 kr Finns i lager B 0-8
Bergkross 0-16 169 kr Finns i lager B 0-16
Bergkross 0-32 162 kr Finns i lager B 0-32
Bergkross 0-63 147 kr Finns i lager B 0-63
Bergkross 0-90 139 kr Finns i lager B 0-90
Bergkross 0-150 124 kr Finns i lager B 0-150
Makadam 2-6 316 kr Finns i lager M 2-6
Makadam 4-8 269 kr Finns i lager M 4-8
Makadam 8-16 228 kr Finns i lager M 8-16
Makadam 16-32 189 kr Finns i lager M 16-32
Makadam 32-63 175 kr Finns i lager M 32-63
Makadam 32-90 165 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
M 32-90
Makadam 63-90 169 kr Finns i lager M 63-90
Skärv 90-150 155 kr Finns i lager M 90-150

Specialprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Road Top A – inblandning av Bitumen (asfalt) 99 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
RT A
Road Top B – inblandning av Bitumen (asfalt) 89 kr Finns i lager RT B
Eco Mix A 66 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
ÅM 0-32
Eco Mix B 61 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
ÅM 0-63
Eco Mix C 56 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
ÅM 0-125
Eco Mix C 40 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
ÅM 0-200

Asfaltskrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Asfaltsgranulat 0-8 59 kr Finns i lager A 0-8
Asfaltsgranulat 0-11 55 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
A 0-11
Asfaltsgranulat 0-16 52 kr Finns i lager A 0-16
Asfaltsgranulat 4-8 78 kr Kontakta oss för beställning info@hummeltorp.se eller 08-530 240 00 A 4-8
Asfaltsgranulat 8-16 55 kr Finns i lager A 8-16
Asfaltskross 0-16 39 kr Finns i lager A 0-16
Asfaltskross 16-90 39 kr Finns i lager A 16-90

Betongkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Betongkross 0-16 69 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
Å 0-16
Betongkross 0-32 58 kr Finns i lager Å 0-32
Betongkross 0-90 49 kr Finns i lager Å 0-90

Hummeltorp Garden klassade Jordprodukter – Bygg & Anläggning samt Biokol

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Växtjord typ A – Naturgödslad 399 kr Finns i lager J 51
Växtjord typ A – Mineralgödslad 417 kr Finns i lager J 50
Mineraljord typ A 322 kr Finns i lager J 52
Växtjord typ B – Salthaltiga markmiljöer 476 kr  Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 53
Mineraljord typ B 298 kr  Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 54
Växtjord typ C – Lättviktsjord 1474 kr Finns i lager J 55
Mineraljord typ C – Lättviktsjord 1125 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 56
Växtjord typ D – För iblandning i skärv 399 kr Finns i lager J 57
Växtjord typ D – Färdigblandad med skärv 399 kr Finns i lager J 58
Mineraljord typ D 349 kr Finns i lager J 59
Fukthållande Mineraljord 199 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 41

Jordprodukter –Biokol-kompost

Hummeltorp Garden Biokol-kompostjord EKO (Jord & Kross)

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Biokol-kompost EKO 2/6 1079 kr  Finns i lager J 80
Biokol-kompost EKO 4/8 979 kr Finns i lager J 81
Biokol-kompost EKO 8/16 999 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 83
Biokol-kompost EKO 16/32 736 kr Finns i lager J 84
Biokol-kompost EKO 32/63 707 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 85
Biokol-kompost EKO 32-90 661 kr Finns i lager J 86
Biokol 1 kbm 4100 Finns i lager 3 kbm.
Förbeställning krävs vid 1 kbm säckar.
J 89

Hummeltorp Garden EkoJordar – Ogödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Gräsytejord Eko 378 kr Finns i lager J 65
Matjord Eko klass II 199 kr Finns i lager J 47
Fyllnadsjord Mager – 0-25/låg lerhalt 88 kr Finns i lager J 42
Fyllnadsjord fukthållande – 0-25/hög lerhalt 99 kr Finns i lager J 43
Anläggningsjord – 0-90 39 kr Finns i lager J 44

Hummeltorp Garden EkoJordar – Gödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Odlingsjord klass 1 Eko – Naturgödslad 740 kr Finns i lager J 61
Matjord EKO Klass II 249 kr Finns i lager J 64
Anläggningsjord Eko – Naturgödslad 196 kr Finns i lager J 62
Planteringsjord Eko klass I 396 kr Finns i lager J 66
Dressjord Eko – Naturgödslad 669 kr Finns i lager J 67
Rhododendrojord 915 kr Finns i lager J 63

Hummeltorp Garden – Jordförbättring

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Torvmull – Naturgödslad 784 kr Finns i lager J 69
Fibermull – Naturgödslad 577 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J 71
Barkmull 1196 kr Finns i lager J 46
Grönkompost 749 kr Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
J GK
Täckbark 10-40 1196kr Finns i lager J 45
Ekokalk PH Offert Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
KPH
Ekokalk Struktur Offert Kontakta oss för beställning
info@hummeltorp.se eller
08-530 240 00
KS