Prislista Kross & Jordprodukter

Priser exklusive moms från och med 2019-06-01
Lagerstatus uppdateras varje vardag 06.15

Betalning sker med betalkort, via faktura eller Swish. Obs! Vi tar ej emot kontanter.

Det tillkommer en administrativ avgift på 60 kr per faktura.

Priser för Personbil med släp:

Grus: 300 kr  Jord: 500 kr

Hummeltorp Garden har genom forskning och utveckling lyckats sammanföra högsta tänkbara kvalité miljöanpassat med jordens kretslopp

Hummeltorp Garden Ekojordar – miljövänlig ren naturjord tillverkad av

  • Noga kontrollerad och analyserad återvunnen ekologisk mineraljord (sand o lera)
  • Organisk långsiktigt förnybar torvmull
  • Biologisk behandlad och naturgödslad förnybar fibermull

Bergkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Stenmjöl 0-2 125 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan B 0-2
Stenmjöl 0-4 125 kr Finns i lager B 0-4
Stenmjöl 0-8 129 kr Finns i lager B 0-8
Bergkross 0-16 129 kr Finns i lager B 0-16
Bergkross 0-32 119 kr Finns i lager B 0-32
Bergkross 0-90 99 kr Finns i lager B 0-90
Bergkross 0-150 89 kr Finns i lager B 0-150
Bergkross 0-63 109 kr Finns i lager B 0-63
Makadam 2-6 220 kr Tillfälligt slut M 2-6
Makadam 4-8 199 kr Finns i lager M 4-8
Makadam 8-16 169 kr Finns i lager M 8-16
Makadam 16-32 139 kr Finns i lager M 16-32
Makadam 32-63 125 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 32-63
Makadam 32-90 119 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 32-90
Makadam 63-90 119 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 63-90
Skärv 90-150 115 kr Finns i lager M 90-150

Specialprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Road Base A -ny produkt kommer inom kort 99 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RB A
Road Base B -ny produkt kommer inom kort 89 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RB B
Road Top A – inblandning av Bitumen (asfalt) 109 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RT A
Road Top B – inblandning av Bitumen (asfalt) 89 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RT B
Eco Mix A 66 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-32
Eco Mix B 61 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-63
Eco Mix C 56 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-125

Asfaltskrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Asfaltsgranulat 0-8 73 kr Finns i lager A 0-8
Asfaltsgranulat 0-11 69 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 0-11
Asfaltsgranulat 0-14 65 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 0-14
Asfaltsgranulat 0-16 59 kr Finns i lager A 0-16
Asfaltsgranulat 8-16 55 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 8-16
Asfaltskross 16-90 42 kr Finns i lager A 16-90

Betongkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Betongkross 0-2 180 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-2
Betongkross 0-16 69 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-16
Betongkross 0-32 58 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-32
Betongkross 0-90 49 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-90
Betongkross 0-200 40 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-200

Hummeltorp Garden klassade Jordprodukter – Bygg & Anläggning samt Biokol

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Växtjord typ A – Naturgödslad 319 kr Finns i lager J 51
Växtjord typ A – Mineralgödslad 324 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 50
Mineraljord typ A 229 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 52
Växtjord typ B – Salthaltiga markmiljöer 349kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 53
Mineraljord typ B 249 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 54
Växtjord typ C – Lättviktsjord 1469 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 55
Mineraljord typ C – Lättviktsjord 1239 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 56
Växtjord typ D – För iblandning i skärv 319 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 57
Växtjord typ D – Färdigblandad med skärv 319 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 58
Mineraljord typ D 249 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 59
Fukthållande Mineraljord 189 kr Finns i lager J 41

Jordprodukter –Biokol-kompost

Hummeltorp Garden Biokol-kompostjord EKO (Jord & Kross)

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Biokol-kompost EKO 2/6 982 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 80
Biokol-kompost EKO 4/8 850 kr Finns i lager J 81
Biokol-kompost EKO 8/16 850 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 83
Biokol-kompost EKO 16/32 608 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 84
Biokol-kompost EKO 32/63 587 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 85
Biokol-kompost EKO 32-90 540 kr Finns i lager J 86

Hummeltorp Garden EkoJordar – Ogödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Gräsytejord Eko 249 kr Finns i lager J 65
Planteringsjord Eko klass I 349 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 66
Dressjord Eko 529 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 68
Matjord Eko klass II 149 kr Finns i lager J 47
Fyllnadsjord Mager – 0-25/låg lerhalt 79 kr Finns i lager J 42
Fyllnadsjord fukthållande – 0-25/hög lerhalt 99 kr Finns i lager J 43
Anläggningsjord – 0-90 39 kr Finns i lager J 44

Hummeltorp Garden EkoJordar – Gödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Odlingsjord klass 1 Eko – Naturgödslad 489 kr Finns i lager J 61
Anläggningsjord Eko – Naturgödslad 179 kr Finns i lager J 62
Dressjord Eko – Naturgödslad 549 kr Finns i lager J 67
Rhododendrojord 779 kr Beställningsvara min 30 ton, Ring 1 dag innan J 63
Urnjord 779 kr Beställningsvara min 30 ton, Ring 1 dag innan J 64

Hummeltorp Garden – Jordförbättring

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Torvmull 495 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 70
Torvmull – Naturgödslad 599 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 69
Fibermull – Naturgödslad 385 kr Finns i lager J 71
Barkmull 999 kr Finns i lager J 46
Täckbark 10-40 1099kr Tillfälligt slut J 45

Bergkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Stenmjöl 0-2 125 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan B 0-2
Stenmjöl 0-4 125 kr Finns i lager B 0-4
Stenmjöl 0-8 129 kr Finns i lager B 0-8
Bergkross 0-16 129 kr Finns i lager B 0-16
Bergkross 0-32 119 kr Finns i lager B 0-32
Bergkross 0-90 99 kr Finns i lager B 0-90
Bergkross 0-150 89 kr Finns i lager B 0-150
Bergkross 0-63 109 kr Finns i lager B 0-63
Makadam 2-6 220 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan. M 2-6
Makadam 4-8 199 kr Finns i lager M 4-8
Makadam 8-16 169 kr Finns i lager M 8-16
Makadam 16-32 139 kr Finns i lager M 16-32
Makadam 32-63 125 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 32-63
Makadam 32-90 119 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 32-90
Makadam 63-90 119 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan M 63-90
Skärv 90-150 115 kr Finns i lager M 90-150

Specialprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Road Base A -ny produkt kommer inom kort 99 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RB A
Road Base B -ny produkt kommer inom kort 89 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RB B
Road Top A – inblandning av Bitumen (asfalt) 109 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RT A
Road Top B – inblandning av Bitumen (asfalt) 89 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan RT B
Eco Mix A 66 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-32
Eco Mix B 61 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-63
Eco Mix C 56 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan ÅM 0-125

Asfaltskrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Asfaltsgranulat 0-8 73 kr Finns i lager A 0-8
Asfaltsgranulat 0-11 69 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 0-11
Asfaltsgranulat 0-14 65 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 0-14
Asfaltsgranulat 0-16 59 kr Finns i lager A 0-16
Asfaltsgranulat 8-16 55 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan A 8-16
Asfaltskross 16-90 42 kr Finns i lager A 16-90

Betongkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Betongkross 0-2 180 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-2
Betongkross 0-16 69 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-16
Betongkross 0-32 58 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-32
Betongkross 0-90 49 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-90
Betongkross 0-200 40 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan Å 0-200

Hummeltorp Garden klassade Jordprodukter – Bygg & Anläggning samt Biokol

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Växtjord typ A – Naturgödslad 319 kr Finns i lager J 51
Växtjord typ A – Mineralgödslad 324 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 50
Mineraljord typ A 229 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 52
Växtjord typ B – Salthaltiga markmiljöer 349kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 53
Mineraljord typ B 249 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 54
Växtjord typ C – Lättviktsjord 1469 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 55
Mineraljord typ C – Lättviktsjord 1239 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 56
Växtjord typ D – För iblandning i skärv 319 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 57
Växtjord typ D – Färdigblandad med skärv 319 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 58
Mineraljord typ D 249 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 59
Fukthållande Mineraljord 189 kr Finns i lager J 41

Jordprodukter –Biokol-kompost

Hummeltorp Garden Biokol-kompostjord EKO (Jord & Kross)

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Biokol-kompost EKO 2/6 982 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 80
Biokol-kompost EKO 4/8 850 kr Finns i lager J 81
Biokol-kompost EKO 8/16 850 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 83
Biokol-kompost EKO 16/32 608 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 84
Biokol-kompost EKO 32/63 587 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 85
Biokol-kompost EKO 32-90 540 kr Finns i lager J 86

Hummeltorp Garden EkoJordar – Ogödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Gräsytejord Eko 249 kr Finns i lager J 65
Planteringsjord Eko klass I 349 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 66
Dressjord Eko 529 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 68
Matjord Eko klass II 149 kr Finns i lager J 47
Fyllnadsjord Mager – 0-25/låg lerhalt 79 kr Finns i lager J 42
Fyllnadsjord fukthållande – 0-25/hög lerhalt 99 kr Finns i lager J 43
Anläggningsjord – 0-90 39 kr Finns i lager J 44

Hummeltorp Garden EkoJordar – Gödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Odlingsjord klass 1 Eko – Naturgödslad 489 kr Finns i lager J 61
Anläggningsjord Eko – Naturgödslad 179 kr Finns i lager J 62
Dressjord Eko – Naturgödslad 549 kr Finns i lager J 67
Rhododendrojord 779 kr Beställningsvara min 30 ton, Ring 1 dag innan J 63
Urnjord 779 kr Beställningsvara min 30 ton, Ring 1 dag innan J 64

Hummeltorp Garden – Jordförbättring

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Torvmull 495 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 70
Torvmull – Naturgödslad 599 kr Beställningsvara, Ring 1 dag innan J 69
Fibermull – Naturgödslad 385 kr Finns i lager J 71
Barkmull 999 kr Finns i lager J 46
Täckbark 10-40 1099kr Finns i lager J 45