Prislista Kross & Jordprodukter

Priser exklusive moms från och med 2022-10-17 Lagerstatus uppdateras varje vardag 06.15 Betalning sker med betalkort, via faktura eller Swish. Obs! Vi tar ej emot kontanter. Det tillkommer en administrativ avgift på 60 kr per faktura. Priser för Personbil med släp: Grus: 300 kr  Jord: 500 kr Hummeltorp Garden har genom forskning och utveckling lyckats sammanföra högsta tänkbara kvalité miljöanpassat med jordens kretslopp Hummeltorp Garden Ekojordar – miljövänlig ren naturjord tillverkad av

  • Noga kontrollerad och analyserad återvunnen ekologisk mineraljord (sand o lera)
  • Organisk långsiktigt förnybar torvmull
  • Biologisk behandlad och naturgödslad förnybar fibermull

Bergkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Stenmjöl 0-2 179 kr Beställningsvara B 0-2
Stenmjöl 0-4 179 kr Finns i lager B 0-4
Stenmjöl 0-8 179 kr Finns i lager B 0-8
Bergkross 0-16 169 kr Finns i lager B 0-16
Bergkross 0-32 162 kr Finns i lager B 0-32
Bergkross 0-63 147 kr Finns i lager B 0-63
Bergkross 0-90 139 kr Finns i lager B 0-90
Bergkross 0-150 124 kr Finns i lager B 0-150
Makadam 2-6 316 kr Beställningsvara M 2-6
Makadam 4-8 269 kr Finns i lager M 4-8
Makadam 8-16 228 kr Finns i lager M 8-16
Makadam 16-32 189 kr Finns i lager M 16-32
Makadam 32-63 175 kr Beställningsvara M 32-63
Makadam 32-90 165 kr Tillfälligt slut M 32-90
Makadam 63-90 169 kr Beställningsvara M 63-90
Skärv 90-150 155 kr Finns i lager M 90-150

Specialprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Road Top A – inblandning av Bitumen (asfalt) 99 kr Beställningsvara RT A
Road Top B – inblandning av Bitumen (asfalt) 89 kr Beställningsvara RT B
Eco Mix A 66 kr Beställningsvara ÅM 0-32
Eco Mix B 61 kr Beställningsvara ÅM 0-63
Eco Mix C 56 kr Beställningsvara ÅM 0-125
Eco Mix C 40 kr Beställningsvara ÅM 0-200

Asfaltskrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Asfaltsgranulat 0-8 59 kr Finns i lager A 0-8
Asfaltsgranulat 0-11 55 kr Beställningsvara A 0-11
Asfaltsgranulat 0-14 52 kr Finns i lager A 0-14
Asfaltsgranulat 8-16 55 kr Tillfälligt slut A 8-16
Asfaltskross 16-90 39 kr Finns i lager A 16-90

Betongkrossprodukter

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Betongkross 0-16 69 kr Beställningsvara Å 0-16
Betongkross 0-32 58 kr Beställningsvara Å 0-32
Betongkross 0-90 125 kr Beställningsvara Å 0-125

Hummeltorp Garden klassade Jordprodukter – Bygg & Anläggning samt Biokol

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Växtjord typ A – Naturgödslad 399 kr Finns i lager J 51
Växtjord typ A – Mineralgödslad 417 kr Beställningsvara J 50
Mineraljord typ A 322 kr Beställningsvara J 52
Växtjord typ B – Salthaltiga markmiljöer 476 kr Beställningsvara J 53
Mineraljord typ B 298 kr Beställningsvara J 54
Växtjord typ C – Lättviktsjord 1474 kr Beställningsvara J 55
Mineraljord typ C – Lättviktsjord 1125 kr Beställningsvara J 56
Växtjord typ D – För iblandning i skärv 399 kr Beställningsvara J 57
Växtjord typ D – Färdigblandad med skärv 399 kr Beställningsvara J 58
Mineraljord typ D 349 kr Beställningsvara J 59
Fukthållande Mineraljord 199 kr Tillfälligt slut J 41

Jordprodukter –Biokol-kompost

Hummeltorp Garden Biokol-kompostjord EKO (Jord & Kross)

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Biokol-kompost EKO 2/6 1079 kr Beställningsvara J 80
Biokol-kompost EKO 4/8 979 kr Finns i lager J 81
Biokol-kompost EKO 8/16 999 kr Beställningsvara J 83
Biokol-kompost EKO 16/32 736 kr Beställningsvara J 84
Biokol-kompost EKO 32/63 707 kr Beställningsvara J 85
Biokol-kompost EKO 32-90 661 kr Finns i lager J 86
Biokol 1 kbm 4100 Finns i lager J 89

Hummeltorp Garden EkoJordar – Ogödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Gräsytejord Eko 378 kr Finns i lager J 65
Planteringsjord Eko klass I 396 kr Beställningsvara J 66
Matjord Eko klass II 199 kr Finns i lager J 47
Fyllnadsjord Mager – 0-25/låg lerhalt 88 kr Finns i lager J 42
Fyllnadsjord fukthållande – 0-25/hög lerhalt 99 kr Finns i lager J 43
Anläggningsjord – 0-90 39 kr Finns i lager J 44

Hummeltorp Garden EkoJordar – Gödslade

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Odlingsjord klass 1 Eko – Naturgödslad 740 kr Tillfälligt slut J 61
Matjord EKO Klass II 249 kr Finns i lager J 64
Anläggningsjord Eko – Naturgödslad 196 kr Finns i lager J 62
Dressjord Eko – Naturgödslad 669 kr Tillfälligt slut J 67
Rhododendrojord 915 kr Beställningsvara J 63

Hummeltorp Garden – Jordförbättring

Produkt Pris per ton Lagerstatus Kod
Torvmull – Naturgödslad 784 kr Beställningsvara J 69
Fibermull – Naturgödslad 577 kr Finns i lager J 71
Barkmull 1196 kr Finns i lager J 46
Grönkompost 749 kr Finns i lager J GK
Täckbark 10-40 1196kr Tillfälligt slut J 45
Ekokalk PH Offert Beställningsvara KPH
Ekokalk Struktur Offert Beställningsvara KS