Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.