Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.