Asfaltsgranulat används vid tillverkning av asfalt samt har en högre bitumenhalt än krossad asfalt.
Olika storlekar beroende vilket användningsområde produkten kommer användas till.