Hummeltorp Sverige AB

– en del av den cirkulära ekonomin

Vår affärsidé

Att med miljön och framtida generationer i fokus erbjuda våra kunder ett tekniskt fullgott sortiment av hållbara,
cirkulära samt ekologiska och klimatsmarta produkter.

Våra produkter skall alltid hålla en hög kvalitet, vara miljösmarta och leda till långvariga relationer
– vilket minskar nyttjandet av icke förnybara naturresurser

Vi återvinner schaktmassor och skapar nya material

Hummeltorp är en del av den växande cirkulära ekonomin, där material och produkter återanvänds i stället för att kasseras. Fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs. Genom att återvinna schaktmassor kan vi spara pengar och samtidigt minska belastningen på miljön.

Vi utgår från obehandlade massor, rengör och förädlar dem i olika steg och återvinner på så sätt fyllnadsmaterial som ofta har bättre egenskaper än de ursprungliga materialen. Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik.

Men vi utvecklar också ny miljösmart teknik

Lorem ipsum

Hummeltorp i siffror

100 år av innovation och utveckling

Lorem ipsum

Vår anläggning

Grödinge

Vill du veta mer?