• Används främst vid anläggning av grönytor. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Asfaltsgranulat

  81 kr99 kr
  Asfaltsgranulat används vid tillverkning av asfalt samt har en högre bitumenhalt än krossad asfalt. Olika storlekar beroende vilket användningsområde produkten kommer användas till.
 • Asfaltskross

  53 kr Ton
  Används som grund till grusvägar, garageinfart, gång och cykelbana.
 • Bergkross

  111 kr161 kr
  Används vid nybyggnation av större vägar och byggnader som bärlager, förstärkningslager och slitlager.
 • Betongkross

  50 kr109 kr
  Betongkross är en cirkulär som används till uppbyggnad av en hårdgjord yta och som underlag vid plattsättning. Tillsammans med markfukt blir materialet väldigt hårt och kompakt.
 • Biokol-kompost EKO

  675 kr1,228 kr
  Blandade enligt recept tillhandahållet av Stockholm Stad, vilket gör att vi kan hålla den kvalité som Stockholm Stad kräver.   Vi tillverkar även enligt kunds önskemål.
 • Lämplig till din befintliga gräsmatta. Berikar med näring, sand & mullämnen.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Eco Mix

  70 kr83 kr
  Bärlager & slitlager. Används för att hårdgöra markytor som exempel under vägar, cykelbanor eller poolen. Eco Mix A 0-125 mm Eco Mix B 0-65 mm Eco Mix C 0-30 mm Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Cirkulär och lämplig som tillskott i sandrika jordar för att öka mullhalt, näring & behålla fukten.
 • Fyllnadsjord

  99 kr124 kr
  Används främst vid större justering av markyta.   Mager 0-25/låg lerhalt lämpar sig främst vid anläggning av gräsyta och där tidigare markförhållanden är leriga. Fukthållande 0-25/hög lerhalt lämpar sig främst vid planteringsyta och där tidigare markförhållanden är sandiga.
 • Lämpar sig bäst vid ny anläggning av gräsmatta från frö. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska produkter.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Används vid större utfyllningar och markjusteringar.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden
 • Makadam

  149 kr275 kr
  Används som underlag till trädgårdsgångar, dräneringsmaterial till husgrunder, stenkistor och järnväg.
 • Matjorden är ogödslad lämpar sig som grund till de flesta växter och planteringar. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mineraljord

  236 kr311 kr
  Uppfyller kraven för AMA Anläggning som är referensverket som används man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.
 • Mullrik & naturgödslad. Lämpar sig främst till odlingslandet, odlingslådor eller blomkruka.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mullrik och dränerande jord som används främst vid plantering av tujor, rosor & bärbuskar. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden
 • Mullrik & lågt Ph. Lämpar sig bäst för rhododendron, hortensia, ljungväxter & blåbär.
 • Road Top

  111 kr124 kr
  Lämpar sig utmärkt för grusvägar. Binder damm och packar sig till en genuin vägkropp. Produkten är 100% cirkulär   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Skärv

  144 kr
  Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.
 • Stenmjöl

  161 kr
  Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning av sten och har flera användningsområden tex: fogning av marksten, kringfyllnad av rör, hårdgörning och justering av garageinfarter, ytskikt till gång/körbanor och även till fotbollsplaner.
 • Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.
 • Väggrus

  111 kr124 kr
  Med inblandning av Bitumen (asfalt). Den vanligaste tekniken för återanvändning av bitumen i dagsläget är inblandning av mjukbitumen för att kompenseradetåldrade bituminetsspröda tillstånd.
 • Växtjord

  399 kr436 kr
  Uppfyller kraven för AMA Anläggning som är referensverket som används man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.

Titel