• Används främst vid anläggning av grönytor. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Asfaltsgranulat

  81 kr99 kr

  Användningsområde

  Asfaltsgranulat 0-8 används vid tillverkning av ny asfalt. Produktblad
 • Används som grund till grusvägar, garageinfart, gång och cykelbana.
 • Bergkross

  111 kr161 kr
  Används vid nybyggnation av större vägar och byggnader som bärlager, förstärkningslager och slitlager.
 • Betongkross

  50 kr109 kr

  Användningsområde

  Betongkross 0-16  är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej kravmärkt. Använd då våra bergkrossprodukter.
  Produktblad
 • Biokol-kompost EKO

  675 kr1,228 kr

  Användningsområde

  Biokolkompost 2-6 är en jord för anläggning och växtbäddar för träd, buskar och perenner i stadsmiljö. Receptet är från Stockholms stad Växtbäddar -2017. Jorden tillverkas av organisk material och krossad sten. Biokolen fungerar som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring. Produktblad J80 Produktblad J81 Produktblad J83 Produktblad J84 Produktblad J85
 • Användningsområde

  Anläggningsjord Eko lämpar sig bäst till grönytor och anläggning av rullgräsmattor. En allsidig jord som är gödslad med hygieniserad hästgödsel. Anläggningsjorden är rotogräsfri. Produktblad
 • Eco Mix

  70 kr83 kr
  Bärlager & slitlager. Används för att hårdgöra markytor som exempel under vägar, cykelbanor eller poolen. Eco Mix A 0-125 mm Eco Mix B 0-65 mm Eco Mix C 0-30 mm Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Cirkulär och lämplig som tillskott i sandrika jordar för att öka mullhalt, näring & behålla fukten.
 • Fyllnadsjord

  99 kr124 kr
  Används främst vid större justering av markyta.   Mager 0-25/låg lerhalt lämpar sig främst vid anläggning av gräsyta och där tidigare markförhållanden är leriga. Fukthållande 0-25/hög lerhalt lämpar sig främst vid planteringsyta och där tidigare markförhållanden är sandiga.
 • Användningsområde

  Gräsytejord - EKO är en lätt naturgödslad produkt med levande mikroorganismer. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1122). Växtbädd typ 2 med jord B för torra utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Rotogräsfri-används främst vid anläggning av gräsmatta och övriga gräsbeklädda ytor. Gödning av NPK rekommenderas. Produktblad
 • Används vid större utfyllningar och markjusteringar.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden

Titel