• Makadam

  149 kr275 kr
  Används som underlag till trädgårdsgångar, dräneringsmaterial till husgrunder, stenkistor och järnväg.
 • Matjorden är ogödslad lämpar sig som grund till de flesta växter och planteringar. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mineraljord

  236 kr311 kr
  Uppfyller kraven för AMA Anläggning som är referensverket som används man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.
 • Mullrik & naturgödslad. Lämpar sig främst till odlingslandet, odlingslådor eller blomkruka.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mullrik och dränerande jord som används främst vid plantering av tujor, rosor & bärbuskar. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska material.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden
 • Mullrik & lågt Ph. Lämpar sig bäst för rhododendron, hortensia, ljungväxter & blåbär.
 • Road Top

  111 kr124 kr
  Lämpar sig utmärkt för grusvägar. Binder damm och packar sig till en genuin vägkropp. Produkten är 100% cirkulär   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Skärv

  144 kr
  Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.
 • Stenmjöl

  161 kr
  Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning av sten och har flera användningsområden tex: fogning av marksten, kringfyllnad av rör, hårdgörning och justering av garageinfarter, ytskikt till gång/körbanor och även till fotbollsplaner.
 • Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.
 • Väggrus

  111 kr124 kr
  Med inblandning av Bitumen (asfalt). Den vanligaste tekniken för återanvändning av bitumen i dagsläget är inblandning av mjukbitumen för att kompenseradetåldrade bituminetsspröda tillstånd.

Titel