Användningsområde

Växtjord typ A är till för normala utföranden för träd, buskar, perenner och gräs. Övre växtjord för utformning av växtbädd typ 1 med jord A. Innehåller hygieniserad naturgödsel med levande mikroorganismer. Hygieniseringen ger säker och långsiktigt näringsrik jord. Processen neutraliserar de flesta rot och fröogräs utöver att den neutraliserar farliga bakterier. Uppfyller Mark AMA’s krav på växtbäddar med växtjord (DCL.1). Produktblad typ A Produktblad typ B Produktblad typ C