• Bergkross

  111 kr161 kr
  Används vid nybyggnation av större vägar och byggnader som bärlager, förstärkningslager och slitlager.
 • Makadam

  149 kr275 kr
  Används som underlag till trädgårdsgångar, dräneringsmaterial till husgrunder, stenkistor och järnväg.
 • Skärv

  144 kr
  Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.
 • Stenmjöl

  161 kr
  Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning av sten och har flera användningsområden tex: fogning av marksten, kringfyllnad av rör, hårdgörning och justering av garageinfarter, ytskikt till gång/körbanor och även till fotbollsplaner.

Titel