• Eco Mix

  70 kr83 kr
  Bärlager & slitlager. Används för att hårdgöra markytor som exempel under vägar, cykelbanor eller poolen. Eco Mix A 0-125 mm Eco Mix B 0-65 mm Eco Mix C 0-30 mm Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Road Top

  111 kr124 kr
  Lämpar sig utmärkt för grusvägar. Binder damm och packar sig till en genuin vägkropp. Produkten är 100% cirkulär   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.
 • Cirkulär och lämplig som tillskott i sandrika jordar för att öka mullhalt, näring & behålla fukten.
 • Används vid större utfyllningar och markjusteringar.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden
 • Fyllnadsjord

  99 kr124 kr
  Används främst vid större justering av markyta.   Mager 0-25/låg lerhalt lämpar sig främst vid anläggning av gräsyta och där tidigare markförhållanden är leriga. Fukthållande 0-25/hög lerhalt lämpar sig främst vid planteringsyta och där tidigare markförhållanden är sandiga.
 • Användningsområde

  Matjord Eko klass 2 lämpar sig bäst för plantering av träd och buskar. En allsidig jord som är ogödslad. Matjorden är rotogräsfri. Hög lerhalt med låg näring. Produktblad
 • Användningsområde

  Planteringsjord Eko klass 1 är en rotogräsfri och lucker växtjord/planteringsjord. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1121). Växtbädd typ 2 med jord A för normala utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Produktblad
 • Användningsområde

  Gräsytejord - EKO är en lätt naturgödslad produkt med levande mikroorganismer. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1122). Växtbädd typ 2 med jord B för torra utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Rotogräsfri-används främst vid anläggning av gräsmatta och övriga gräsbeklädda ytor. Gödning av NPK rekommenderas. Produktblad
 • Mullrik & lågt Ph. Lämpar sig bäst för rhododendron, hortensia, ljungväxter & blåbär.
 • Användningsområde

  Anläggningsjord Eko lämpar sig bäst till grönytor och anläggning av rullgräsmattor. En allsidig jord som är gödslad med hygieniserad hästgödsel. Anläggningsjorden är rotogräsfri. Produktblad

Titel