Idag är det den internationella Världsvattendagen – en dag som handlar om att påskynda förändringar för att lösa vatten- och sanitetskrisen. Tillgång till rent vatten är det mest grundläggande behovet som vi människor har. När vattenkedjorna brister så undergrävs framsteg i alla stora globala frågor, från hälsa till hunger, jämställdhet till jobb och utbildning till industri. FN har som mål att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet senast år 2030 – just nu har vi en lång väg kvar för att uppnå det målet.

För att påskynda arbetet har Hummeltorp sedan 2020 bedrivit ett projekt som utvecklar olika detekterings- och reningstekniker avseende föroreningar för lak-, dag- och grundvatten. Med en egenutvecklad teknik renas dag- och lakvatten, samtidigt utvinns kväve och fosfor ur vattnet, vilket sedan omvandlas till gödningsmedel för jordprodukter.

Sedan 2021 fokuserar Hummeltorp även på rening av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen) ur både vatten och mark. PFAS är en grupp industriellt framställda kemikalier som alla har gemensamt att de bryts ner långsamt. De stannar i vatten och jord i århundraden och kan ha mycket skadliga effekter på människor, djur, insekter, växter och miljön.

Rening av PFAS är än så länge svårt, dyrt och väldigt komplext. Oftast krävs det en kombination av flera tekniker för att lyckas rena ämnena effektivt ur vatten och mark. Hummeltorp Water har via olika internationella samarbeten identifierat 23 olika framgångsrika reningsmetoder för PFAS. Nu strävar vi efter att, tillsammans med andra företag, organisationer och universitet, snabba på reningsarbetet samt fortsätta forskning och utveckling av bästa möjliga teknik för att rena PFAS ur alla vattendrag och marker!