Återvinningsföretaget Hummeltorp är världsledande i återvinning av restavfall från byggindustrin. Nu blir bolaget delägare i Barkaby Science en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom hållbar stadsbyggnad. Tillsammans ska de fortsatt driva utveckling av den smarta och hållbara staden.

Barkarby Science startades upp på initiativ av Järfälla kommun för att skapa en hållbar stad med människan i centrum. Målet? Att bygga tusentals nya bostäder och arbetsplatser med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vi vill bygga en levande stad för framtida generationer – i det pusslet passar Hummeltorp in väldigt bra. Med sin kreativa höjd har de skapat flera framgångsrika utvecklingsprojekt som syftar till att lösa några av de utmaningar kommuner och människor står inför. Vi är väldigt glada över att få in Hummeltorp som delägare. Tillsammans blir vi ännu vassare och kan ta ytterligare steg mot den cirkulära hållbara staden, säger Sophia Sundberg, vd Barkarby Science.

Barkarby Science kommer från den 17 mars ägas av Järfälla kommun tillsammans med Hummeltorp, Atrium Ljungberg, E.ON Energilösningar, Järfällahus, Skanska och Ragn-Sells.

– Vi är imponerade av Barkaby Science erbjudande och vi är väldigt glada att vara en del av den hållbara staden. Vi ser fram emot att tillsammans med Barkaby Science skapa morgondagens stad redan idag, säger Christer Otterström, vd Hummeltorp.

– Utvecklingen i Järfälla, som ska präglas av grön tillväxt, trygghet och gemenskap är något som väcker intresse och många aktörer vill vara med på den här resan. För att lyckas fullt ut behövs en mångfald av aktörer som ger en bredd av erfarenhet och kunskap vad gäller innovation och grön omställning. Det är därför glädjande att vi får välkomna Hummeltorp som ny delägare och drivkraft i vårt arbete i Barkarby Science, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla samt ordförande i Barkarby Science.

 

Om Hummeltorp

Hummeltorp är en del av den växande cirkulära ekonomin där material och produkter återanvänds i stället för att kasseras. Hummeltorp utgår från obehandlade massor, rengör och förädlar dem i olika steg och återvinner på så sätt fyllnadsmaterial som ofta har bättre egenskaper än de ursprungliga materialen.