Om vi fortsätter att utnyttja naturresurser som vi gör nu kommer vi redan vid år 2050 behöva resurser från tre jordklot för att täcka vår konsumtion. Begränsade resurser kräver en övergång från slit- och slängsamhället till ett cirkulärt samhälle. Idag står byggsektorn för över 35 procent av det totala avfallet i EU – här finns det stora klimatvinster att göra om branschen ställer om till ett cirkulärt arbetssätt.

Hummeltorp har länge fokuserat på att återvinna och omvandla fyllnadsmaterial, schakt- och bergmassor samt betong och asfalt till material som ofta har bättre egenskaper än den ursprungliga begränsade naturresursen. Nytt för i år är att vi nu kan redovisa hur cirkulära Hummeltorps slutprodukter är med hjälp av C-mått – ett revolutionerande mått inom återvinningsbranschen.

Syftet med C-mått är att mäta hur stor andel av produkterna som är cirkulära. För varje ton material som uppnår C-mått 100% minskar nyttjandet av icke förnybara naturresurser med ett ton. Majoriteten av Hummeltorps produkter uppnår 100% cirkuläritet och vår ambition är givetvis att våra produkter ska vara helt cirkulära eller ha en väldigt hög grad av cirkulärt innehåll med tillhörande högt C-mått.