Många av våra största utmaningar börjar med vatten och idag är statistiken skrämmande – 1 av 10 personer har inte tillgång till rent vatten.  På Hummeltorp vill vi hjälpa till att lösa några av de utmaningarna som kommuner, företag och människor står inför. Därför har vi startat projektet ”Hummeltorp Water Purifying Systems” vars mål är att säkerställa tillgången till rent vatten.

I Sverige är vi ganska slösaktiga med rent vatten, till exempel så är det vanligt att spola toaletterna med dricksvatten. Varje svensk använder i genomsnitt 30 liter dricksvatten per dygn för att spola toaletten. Vi på Hummeltorp tycker att idén om att använda dricksvatten till toaletterna borde spolas en gång för alla. Här kommer vi istället att använda återvunnet vatten från anläggningens regn- och lakvatten för att göra toalettbesöken klimatsmarta i framtiden.

De klimatsmarta toaletterna är ett nytt initiativ i ”Hummeltorp Water Purifying Systems” som driver forskning & utveckling av cirkulär reningsteknik avseende lak-, dag- och grundvatten. Hummeltorp Water Purifying Systems arbetar med vattenrening, både nationellt och globalt, för att säkerställa tillgång till vatten för alla.