• Betongkross

    50 kr109 kr

    Användningsområde

    Betongkross 0-16  är en produkt som är ett utmärkt alternativ till bergkross. Betongkrossen används för tillfälliga hårdgjorda ytor eller som bärlager vid byggnation av en grusväg. Betongen har en positiv påverkan i sura markmiljöer. Ej kravmärkt. Använd då våra bergkrossprodukter.
    Produktblad

Titel