Byggindustrin står för en femtedel av de växthusgaser som Sverige släpper ut årligen. I höst gjorde IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport som visar att återvunnet byggmaterial kan ge stora utsläppsminskningar inom byggindustrin.

Rapporten redovisar för 15 olika material varav alla resulterade i ett minskat utsläpp vid användningen av återvunnet material i stället för nyproducerat. Förhoppningen är att rapporten kan inspirera byggsektorn att återvinna mer.

Hummeltorp har en återvinningsgrad på 96%, vilket kan sättas i relation till EU-normen på 22%. För att minska utsläppet måste fler ta ansvar. Därför uppmanar vi till ökad användning av återvunnet material som leder till en minskad energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.

Ta del av rapporten här: https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/klimatnyttan-med-materialatervinning-av-byggavfall.html