I år anordnades World Water Week i Stockholm – den världsledande konferensen kring vattenrelaterade problem. Många av våra största utmaningar börjar med vatten och idag är statistiken skrämmande. 1 av 10 personer har inte tillgång till rent vatten och torkan i somras var en av de värsta som Europa har sett på 500 år.

På Hummeltorp vill vi hjälpa till att lösa några av de utmaningarna som kommuner, företag och människor står inför. Därför har vi startat projektet ”Hummeltorp Water Purifying Systems” vars mål är att säkerställa tillgången till rent vatten.

Vi på Hummeltorp arbetar fokuserat med vattenrening, både nationellt och globalt. Idag har vi flera internationella utvecklingsprojekt fokuserade på rening av dag- och lakvatten från kontaminerade källor samt rening av redan kontaminerat grundvatten. Vi har även egna nationella utvecklingsprojekt som fokuserar på miljö- och grundvattensäkerhet kring lakvatten från olika typer av avfallsanläggningar.

Hummeltorps utveckling av tekniker för rening och återanvändning av vatten är ett viktigt steg i rätt riktning. De globala vattenproblemen som vi har idag är allvarliga, därför måste vi arbeta tillsammans för att säkerställa tillgången till rent vatten.