Ett av Sveriges miljömål innebär att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppen år 2010. För att vi ska lyckas med målet behöver vi ett transporteffektivare samhälle, det slår Naturvårdsverket fast.

På Hummeltorp har vi utvecklat en egen logistiklösning för att genom returtransporter minska klimatavtrycket till och från anläggningen. Inom transportsektorn för anläggningstransporter, i framför allt storstadsregionerna, finns idag inga incitament för att nyttja returtransporter. Med anledning av den oberäkneliga trafiksituationen debiteras de flesta transporter utifrån tid. Transportföretagen tjänar därför inget på att nyttja möjligheterna till returlast, tvärtom så kostar det mer bränsle och minskar antalet uppdrag.

Genom att kombinera logistiken kring våra specialbyggda miljöcontainrar för gödsel hos våra EcoHorse-kunder och utleveransen av jord-, special- och krossprodukter till Hummeltorp-kunder minskas klimatavtrycken från transporterna med minst 40 procent. Hummeltorps vision är att påverka hela transportsektorn till att nyttja möjligheterna med returtransporter.