På Hummeltorp har vi alltid arbetat för miljöns bästa, men för oss är det självklart att hälsa och miljö går hand i hand. Som en del av vårt engagemang är vi stolta över att stödja Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj!

Tack vare forskningens framsteg, och alla som bidragit på vägen, överlever i dag fler som får cancer och behandlingen av bröstcancer har genomgått enorma förbättringar. I dag är femårsöverlevnaden närmare 90 procent jämfört med cirka 75 procent på 1990-talet. Mammografiscreening, målinriktade läkemedel och bättre kirurgiska metoder har bidragit till ökad överlevnad och bättre livskvalitet. Framstegen är många, men forskarna är övertygade om att det går att göra fler framsteg. Mer forskning är nödvändig för att förstå sjukdomen bättre, utveckla nya behandlingsmetoder och minska dess påverkan på människors liv.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år. Syftet är att samla in pengar till svensk cancerforskning, sprida kunskap och påverka beslutsfattare. Vi på Hummeltorp är glada över att vara en del av denna insats och vi hoppas kunna inspirera!