Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll år 2045. På vägen mot klimatneutralitet finns det många lösningar som tillsammans kan göra en stor skillnad.

Hummeltorp storsatsar nu på jordprodukter uppbyggda av biokol – ett material som fångar upp och reducerar koldioxid i luften. Genom att använda biokol i exempelvis växtbäddar skapas en kolsänka som minskar luftens koldioxidnivå. Jordprodukter med biokol är inte bara klimatneutrala, de är klimatpositiva eftersom koldioxiden bevaras i jordprodukten.

Utöver de stora miljömässiga fördelarna fungerar biokolet som ett näringsbatteri för växterna. Biokol är ett jordförbättringsmedel som håller vatten, syre och näring i jorden – vilket gör att jorden passar perfekt för odling.