Hummeltorps unika anläggning och hygieniseringslösning lyfts idag fram i tidningen Energi & Miljö. Christer Otterström, vd Hummeltorp, berättar i en intervju om den kreativa energilösningen och visionen om att hela industriområden ska värmas upp med spillvärme från hygienisering av hästgödsel.

Hummeltorps hygieniseringsanläggning sattes nyligen i bruk och används för att värma upp 900 kvadratmeter av verkstad och personalutrymmen. I dagsläget tar Hummeltorp in ungefär 20 000 kubikmeter hästgödsel från Mälardalsområdet årligen som sedan förvandlas till värme genom hygieniseringsprocessen. Den kreativa lösningen ger runt 120 000 kWh på ett år – ungefär hälften av Hummeltorps energianvändning.

I dagsläget är det få aktörer som använder sig av hygieniseringsanläggningar trots att det är ett smart och effektivt sätt att generera energi på. Hummeltorp ser stor potential för kretsloppsanläggningar av det här slaget.

– Vi ska dra igång ett projekt där vi bygger en hygieniseringsanläggning i ett industriområde som ska exploateras, där alla industrifastigheter ska värmas upp med spillvärme från anläggningen, säger Christer Otterström, vd Hummeltorp.

För mer information, läs hela reportaget om Hummeltorp här: https://www.energi-miljo.se/fran-spillning-till-spillvarme-som-ska-varma-hela-industriomraden/

Vid frågor, kontakta:

Christer Otterström, VD Hummeltorp
christer@hummeltorp.se
+4670 602 33 00