Hummeltorp Sverige AB har deltagit på klimattoppmötet Bright Green Summit som arrangeras av Amerikanska Handelskammaren i Sverige och Mundus International. Tillsammans med internationella företag, välrenommerade universitet, ambassadörer och andra beslutsfattare diskuterades resultatet av COP27 och möjligheter att bekämpa klimatförändringar på en global skala.

Den 22 november arrangerades Bright Green Summit av den Amerikanska Handelskammaren i Sverige och Mundus International i samarbete med Yale Law School, KTH och företag som Nasdaq, Coca-Cola och Microsoft. Bland talarna fanns bland annat ambassadörer från hela världen, företagsledare och Christer Otterström, vd Hummeltorp. Christer var på plats för att tala om vikten av att återvinna överskottsmaterial från byggbranschen.

  • Hummeltorp vill inspirera och snabba på omställningen till ett cirkulärt samhälle. För att lyckas behöver vi sprida information och kunskap om återvinning överlag, särskilt när det gäller byggbranschen och de möjligheter som uppstår när schaktmassor återvinns, säger Christer Otterström, vd på Hummeltorp.

Bright Green Summit möjliggör en plattform för att ta itu med klimatförändringarna på en större skala. Det är ett forum där företag, branscher, beslutsfattare, regeringar och samhälle kan dela kunskap som syftar till att motverka klimatförändringarna.

Christer Otterström deltog i en paneldiskussion kring infrastruktur tillsammans med bland annat Emilia Hagberg, Sustabiability manager Skanska Group, och Rob Duff, Sustainable Business Development Director Washington Department of Commerce. Panelen diskuterade hur infrastruktursektorn måste ställa om till ett cirkulärt tänk.

  • På Hummeltorp fokuserar vi på att dela vår kunskap och teknik med andra marknader för att öka återvinningen av icke-förnybara naturresurser. Bright Green Summit erbjuder en plattform till att göra just det. Vår vision är att tillhandahålla ny teknik, nya återvinningsmetoder och en bredare produktlinje för att hjälpa till i omställningen till ett cirkulärt samhälle, avslutar Christer Otterström.

 För mer information:

Christer Otterström, VD Hummeltorp
christer@hummeltorp.se
+4670 602 33 00