Hummeltorps vd, Christer Otterström, har deltagit på den svensk-amerikanska handelskammarens event The Executive Forum – ett event som tog plats hos den svenska ambassaden i Washington D.C. Tillsammans med representanter för USA diskuterade organisationer lösningar som främjar innovation och utveckling både i Sverige och i USA.

För Hummeltorps del handlade samtalen främst om möjligheter till samarbete för hållbar utveckling. Genom att dela kunskap och bästa praxis som har vuxit fram genom år av innovation och klimatsmart tänkande kan vi minska onödiga och tidskrävande processer som hindrar övergången till ett koldioxidneutralt samhälle, säger Christer Otterström, vd Hummeltorp.

Hummeltorp arbetar med projekt som möjliggör en hållbar klimatsmart utveckling både ekonomiskt och miljömässigt – från transportsystem som minskar koldioxidutsläpp samt återvinning av schaktmassor till rening av lakvatten.

På Hummeltorp fokuserar vi på att dela med oss av vår kunskap och vår teknik till andra marknader för att öka den totala återvinningen av icke-förnybara naturresurser. Vår vision är att erbjuda nya återvinningsmetoder och ett bredare produktsortiment för att stödja utvecklingen av ett hållbart resursanvändande över hela världen, avslutar Christer Otterström.

På bild: Ambassadör Tomas L Sibert, ambassadör Karin Olofsdotter, Christer Otterström, vd Hummeltorp.