På bilden från vänster: Professor Michael Stopford, fd Chief of Staff för FN, Head of external relations för Världsbanken, Kommunikationschef för NATO och tidigare brittisk diplomat, Director Stephen Jordan för ISD (Institute for Sustainable Development, USA), Director Luis Neves för GeSI (The Global Enabling Sustainability Initiative) och Christer Otterström, vd Hummeltorp. 

Hummeltorps vd Christer Otterström har deltagit i klimat- och hållbarhetsdiskussioner i Bryssel. Tillsammans med representanter för bland annat The Directorate-General for Climate Action, Timmerman Cabinet (European Commission for the European Green Deal and European Commissioner for Climate Action) och The Global Enabling Sustainability Initiative diskuterades klimat-, miljö- och gröna energifrågor.

För att minska utsläppen och för att lösa vår tids största utmaning måste fler ta ansvar. Därför är samtal som dessa oerhört viktiga. Hummeltorp vill inspirera och påskynda omställningen till ett cirkulärt samhälle. För att lyckas behöver vi dela med oss av vår kunskap kring användning av återvunnet material samtidigt som vi lär oss av andra. Företag, industrier, beslutsfattare, regeringar och samhällen behöver alla samarbeta i kampen mot klimatförändringarna , säger Christer Otterström.

Diskussionerna i Bryssel resulterade i många intressanta möjligheter till samarbete framöver. Hummeltorp blev även inbjudna som medlemmar i EIRMA, ett forum för att utbyta och diskutera erfarenheter och bästa praxis inom FoU, samt Digital with Purpose, en rörelse som går samman för att uppnå målen för hållbar utveckling till 2030.