Sverige är världsledande i återvinning, ändå glöms överskottsmassor från samhällsutbyggnaden bort. Byggindustrin står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp samtidigt som drygt 90% av alla överskottsmassor inte återvinns – ett stort resursslöseri som vi inte har råd med om vi ska uppnå klimatmålen. På Hummeltorp jobbar vi för att överskottsmassor från byggindustrin ska återvinnas – nu är vi nominerade i Återvinningsgalan 2022.

På Hummeltorp återvinns och sorteras ca 300 000 ton överskottsmassor per år, en vikt motsvarande 25 000 lastbilar. Vi sorterar, krossar och renar schakt- och bergmassor, asfalt och betong med en återvinningsgrad på 96%, vilket kan sättas i relation till EU-målet på 22%. 96% av det avfall som kommer in blir kvalitetsprodukter i form av jord, sand, grus och specialprodukter.

Den 24 november hålls Återvinningsgalan 2022 i Stockholm och Hummeltorp är en av finalisterna i kategorin ”Årets Avfallsbehandlare”. Priset går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består av avfallshantering och som bidragit till återvinning av avfall på ett effektivt och lönsamt sätt. Vi vill tacka alla som har nominerat oss och det är en ära att vara en av finalisterna!