På Hummeltorp jobbar vi alltid för miljöns hälsa genom återvinning av icke förnybara naturresurser. Men för att vi ska kunna bedriva ett gediget miljöarbete behöver vi även prioritera människors hälsa. Därför har Hummeltorp valt att stötta Mustaschkampen – Prostatacancerförbundets kampanj mot prostatacancer.

Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer. Sjukdomen drabbar 10 000 män varje år vilket gör det till Sveriges vanligaste cancerform, men om prostatacancer upptäcks i tid går sjukdomen ofta att bota.

Mustaschkampen pågår under hösten varje år med fokus i november. Kampanjen bidrar till forskning om prostatacancer samtidigt som den sprider kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Inom byggsektorn finns det en majoritet av män, därför är Mustaschkampen särskilt aktuell för oss och våra branschkollegor. Hummeltorp vill uppmana fler företag att stötta Mustaschkampen i deras arbete mot prostatacancer. Det spelar ingen roll om mustaschen är din eller påklistrad. Alla kan vara med i Mustaschkampen!