I Sverige produceras uppemot 100 miljoner ton bergmaterial varje år, motsvarande cirka 10 ton per svensk. Hela vår infrastruktur är uppbyggd av bergmaterial, även kallat ballast, eftersom det behövs i allt från asfaltering till vatten- och avloppsanläggningar. Den övervägande delen, cirka 90 procent av all ballast, produceras genom att krossa berg som är en icke förnybar naturresurs.

Om leveranserna av svenskt bergmaterial skulle upphöra skulle Sveriges alla byggprojekt stanna av. Men problemet med ballaster är att de oftast kommer från bergtäkter långt ifrån byggplatsen och där berg sprängs med ett enda syfte – att göra grus.

Vi på Hummeltorp har valt att endast använda bergmaterial från entreprenadsberg i stället för bergtäkter. Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer som en restprodukt (avfall) från ett byggprojekt, exempelvis vid bygge av tunnlar. Bygganläggningarna som entreprenadsberget kommer från ligger vanligtvis närmare återvinningsanläggningar än bergtäkterna. Dessutom tar vi på Hummeltorp både emot restprodukten och tillverkar den nya grusprodukten, vilket innebär att vi kan spara in på långa och onödiga transporter men även ta med färdigt material med returtransport.