Hummeltorp deltar i att lösa några av de största utmaningar som människor, kommuner och företag står inför. Vi arbetar med projekt som möjliggör hållbar utveckling både ekonomiskt och miljömässigt. Från transportsystem som reducerar körtider och koldioxidutsläpp, till rening av lakvatten. Med lång tradition av innovativa lösningar, fortsätter Hummeltorp att växa i takt med framtidens krav och möjligheter. För mer information om Hummeltorps arbete, ta del av vår broschyr här: Broschyr – Unika lösningar som minskar ert klimatavtryck