Utvunna icke förnybara ballastmaterial, bara i Sverige, motsvarar årligen vikten av Globen drygt 2 000 gånger om. Minst hälften av denna mängd skulle i stället kunna ersättas med återvunnet material från schaktmassor. Tänk att återvinna material i stället för att utvinna naturen på nya icke förnybara resurser, vilken enormt positiv påverkan det skulle generera. Det är bland annat här Hummeltorp gör skillnad!

Hummeltorp återvinner årligen 300 000 ton överskottsmassor från byggindustrin – vilket motsvarar en vikten av 25 000 lastbilar. Kärnan i Hummeltorps verksamhet är en hållbar och klimatsmart återvinning som på olika sätt har en positiv påverkan på samhället.

Hummeltorps insatser leder bland annat till:

♻️ Ett avsevärt minskat klimatavtryck i produktionen och påtagligt minskade koldioxidutsläpp genom smarta transportlösningar som kombinerar körningar för att undvika turer med tomma lastbilar.

♻️ Reducerat nyttjande av icke-förnybara naturresurser.

♻️ Återvunnet material blir till högkvalitativ ekologisk jordförbättring som skapar ett frodigt och hållbarare jordbruk.

♻️ Genom återvinning av schaktmassor minskas behovet av att utvinna ändliga naturresurser ur bergtäkter. I stället för att schaktmassor hamnar i naturen på avsides belägna och miljöriskfyllda deponier ser Hummeltorp till att det kan återanvändas.

♻️ Hummeltorp arbetar för att motverka höga halter av kväve och fosfor, vilket leder till renare grundvatten samt renare sjöar, vattendrag och hav. Genom återvinning av naturmaterial arbetar Hummeltorp även för att minska utvinnandet av sand och grus, vilka är naturens enda vattenfilter för nytt rent grundvatten.