På Hummeltorp återvinns ca 300 000 ton överskottsmassor per år, en vikt som motsvaras av ca 25 000 lastbilar. För detta krävs en stor maskinpark med många enheter som får verksamheten att gå runt. På Hummeltorp arbetar vi alltid för miljöns bästa – det är därför vi har som mål och vision att alla maskiner enbart ska drivas på el. Sedan 2018 är alla maskiner på Hummeltorp hybrider, eldrivna eller drivna av HVO. HVO är ett förnybart och fossilfritt drivmedel som dessutom släpper ut 89% mindre koldioxid än diesel.

För att möjliggöra fortsatt utökning av den elektriska fordonsflottan jobbar Vattenfall och Svenska Kraftnät för fullt med att dra nya elledningar ut till Hummeltorps anläggning i Grödinge. Den nya färdigställda anläggningen är planerad att ha elektriska hubbar över hela verksamhetsområdet.