Den 13 mars deltog Hummeltorp i ett rundabordssamtal anordnat av AMCHAM Sweden – American Chamber of Commerce in Sweden och guvernör Michael L. Parson tillsammans med delegation från delstaten Missouri, USA. Samtalen syftade till att inleda en dialog mellan delstaten och svenska företag som önskar att expandera till andra sidan Atlanten. Hummeltorp har sedan tidigare verksamhet i Florida och New York, men ser ständigt över möjligheter att utveckla och expandera återvinningsarbetet.

-Hummeltorp vill rikta ett stort tack till delegationen, guvernör Mike Parson, första damen Mrs. Parson och den amerikanska handelskammaren AMCHAM för den hedervärda inbjudan och för ett mycket givande samtal. Vi på Hummeltorp ser fram emot att undersöka möjligheterna till etablering av verksamhet och ett utbildningsprogram för hållbar återvinning i Missouri, säger Christer Otterström, vd Hummeltorp.

AMCHAMs rundabordssamtal syftar till att möjliggöra investeringar mellan Sverige och USA.