Lämplig som tillskott till jorden för att öka mullhalt, näring & behålla fukten.