Används främst i leriga jord för bättre struktur, mulltillskott och lägre pH.