Personaldagen är en dag för teamet bakom Hummeltorps verksamhet att lära känna varandra utanför yrkesrollen och reflektera kring vad Hummeltorp står för. Personaldagen gick av stapeln i slutet av maj och kantades av skarpa insikter såväl som av mycket skratt.

Det är viktigt med personaldagar där man får gå utanför boxen och släppa på sin professionella person. Det är oftast i sådana situationer man upptäcker sidor hos sin kollega som man kanske inte känner till, säger Sussi Eriksson, medarbetare Hummeltorp.

Med en personalstyrka på cirka 13 personer samlades Hummeltorp på Körunda Hotell. Dagen började med frukost och konferens i sann Hummeltorp-anda med fokus på drivkrafter och framtida planer. Därefter begavs det ut till golfrangen och dagen avslutades med en puttävling och prisutdelning.

Vi hade en mycket givande konferens med massor av historia om Hummeltorp från det första fröet till nutidens stolta ek. Det kändes som att alla hade haft en superdag med mycket skratt, säger Sussi Eriksson.