Karaktärisering av mottagna massor

  Den som avlämnar massorna ska se till att nedanstående 10 frågor är utredda. Med ”fastighet” avses den fastighet som massorna kommer ifrån.
  Kan massorna vara förorenade?

  Finns redan analysrapport för massorna ska dessa biläggas. JaNej

  Finns det risk för att bergarterna innehåller höga halter av metaller? JaNej

  Är entreprenadberget otvättat och inte varit utsatt för nederbörd? JaNej

  Finns det någon misstanke om att bergmassorna kan vara förorenade? JaNej

  Finns redan analysrapport för massorna ska dessa biläggas. JaNej