Karaktärisering av mottagna massor

  Den som avlämnar massorna ska se till att nedanstående 10 frågor är utredda. Med ”fastighet” avses den fastighet som massorna kommer ifrån.
  Kan massorna vara förorenade?

  Finns redan analysrapport för massorna ska dessa biläggas. JaNej
  Finns det risk för att bergarterna innehåller höga halter av metaller? JaNej
  Är entreprenadberget otvättat och inte varit utsatt för nederbörd? JaNej
  Finns det någon misstanke om att bergmassorna kan vara förorenade? JaNej
  Finns redan analysrapport för massorna ska dessa biläggas. JaNej