Den 24 januari 2024 intog Hummeltorp scenen på Bright Green Summit, ett evenemang som organiserades av American Chamber of Commerce in Sweden. Syftet med evenemanget var att skapa en plattform för samarbete mellan olika branscher, regeringar, akademiker och samhället i stort för att tillhandahålla utbildning, policyer, produkter och tjänster som krävs för att bekämpa klimatförändringarna på global nivå.

Christer Otterström, vd för Hummeltorp, deltog i en paneldiskussion om infrastruktur tillsammans med branschexperterna Emilia Hagberg, Vice President Sustainability Development på Skanska, och Andreas Wallén, Key Account Manager på Go-e. Diskussionen leddes av moderatorn Dr. Val Livida, Research Affiliate vid MIT.

Under paneldiskussionen diskuterade deltagarna hur framsteg i kampen mot klimatförändringar kan uppnås genom överföring av information och idéer mellan olika branscher. Diskussionen kastade ljus över det faktum att klimatförändringar kommer att kräva mer hållbara byggnader i framtiden och att effektiva återvinningsmetoder redan nu är centrala.

På bilden från vänster: Christer Otterström, VD för Hummeltorp, Emilia Hagberg, Vice President Sustainability Development på Skanska, Andreas Wallén, Key Account Manager på go-e, samt Dr. Val Livida, Research Affiliate vid MIT.