Sveriges totala klimatpåverkan, enbart från byggprocesser, uppgår till tio miljoner ton koldioxid per år. Det är lika mycket som alla personbilar i Sverige släpper ut under ett år, och det är mer än vad alla lastbilar och bussar tillsammans släpper ut på ett år. Utvunna jungfruliga icke förnybara ballastmaterial, bara i Sverige, motsvarar varje år mer än vikten av Globen 2200 gånger om. Minst hälften av denna mängd skulle i stället kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor.

För att öka återvinningen av schaktmassor bör tillgången på data kring avfall och avfallshantering förbättras. Det finns ett stort behov av spårbarhet som ett led i en mer resurseffektiv cirkulär ekonomi. Digitala produktpass är inom en snar framtid ett krav för alla produkter på den europeiska marknaden och avfallssektorn kommer att behöva ta ställning till hur kraven på spårbarhet kommer att påverka branschen.

Digitalisering är en förutsättning för effektiv spårbarhet och företagen i byggbranschen har allt att vinna på att vara med och utveckla smarta lösningar. Hummeltorp avser nu att delta i ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket, det statliga forskningsinstitutet RISE och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & Automation) för att förbättra hanteringen av avfall och för att skapa spårbarhet längs hela värdekedjan – från råvaruindustrin till avfallssektorn och tillbaka igen. Målet med projektet är bland annat att utveckla metoder och verktyg som kan bidra till spårbarhetslösningar, tydliggöra avfallsflödena och att etablera en bred samverkan mellan aktörer såsom nationella myndigheter, tillsynsmyndigheter samt branschen.

Klimatförändringens effekter är tydligare än någonsin och nyligen släppte IVL Svenska Miljöinstitutet en rapport som visar att ökad återvinning av schaktmassor från byggprocesser har stora miljövinster. Sverige anses vara en av världens grönaste ekonomier, ändå återvinns endast ungefär fem procent av schaktmassorna i Sverige. Det är dags att ändra på det – därför avser Hummeltorp att bistå Naturvårdsverket i projektet och vi vill uppmuntra andra aktörer inom systemutveckling, dataanalys, byggmaterialbranschen, bergmaterialbranschen, återvinningsbranschen och byggbranschen att göra detsamma.