Den 26:e juni samlas internationella organisationer, universitet, forskare och företag i Stockholm för att skapa ett globalt grönt innovationssamarbete – ett samarbete som ska resultera i ett ”Sustainable Valley” där klimatsmart innovation står i centrum. ”Vi har inte tid att vänta, lösningarna behövs nu”, säger Christer Otterström, initiativtagare och vd för återvinningsföretaget Hummeltorp.

Det krävs drastiska förändringar för att klara klimatmålen. FN:s klimatpanel har rapporterat att de globala utsläppen skulle behöva minskas med 43% till 2030 för att uppnå koldioxidmålen till 2050. Samtidigt är Sverige på väg att kraftigt öka utsläppen av växthusgaser. Nya lösningar behövs.

Med innovation i centrum för den gröna omställningen samlas forskare, organisationer och näringsliv under benämningen ”The Green Innovation Collaborative” för att diskutera grön forskning och forskningsområden som är särskilt underbehandlade. I initiativet ingår bland annat återvinningsföretaget Hummeltorp, Biosphere 2 at the University of Arizona, Institute for Sustainable Development och Global eSustainability Initiative (GeSI).

För drygt en vecka sedan samlade regeringen delar av näringslivet för att diskutera klimatpolitik på ett nationellt klimatmöte.

När landets ledning och offentlig sektor missar att bjuda in forskare, akademiker och ledande organisationer till klimatmöten landar det på andra aktörer att kraftsamla för att göra skillnad. Vi har inte tid att vänta, lösningarna behövs nu, säger Christer Otterström, initiativtagare till Sustainable Valley och vd Hummeltorp.

The Green Innovation Collaborative träffas den 26 juni i World Trade Center i Stockholm. Slutmålet med initiativet är att skapa en stad – Sustainable Valley – i Stockholmsregionen som ska vara navet för grön forskning och en motor för hållbarhetsutveckling. Initiativtagare till Sustainable Valley är det svenska återvinningsföretaget Hummeltorp och Institute for Sustainable Development i USA.

Det behövs en internationell samlingspunkt för klimatsmart arbete där innovation står i centrum. Förhoppningen är att Sustainable Valley ska bli navet för forskningsarbete och en motor för utvecklingen som stödjer övergången till ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle, avslutar Christer Otterström.

För mer information, kontakta:

Christer Otterström, vd Hummeltorp och initiativtagare Sustainable Valley, The Green Innovation Collaborative

+46 70-602 33 00

Christer@hummeltorp.se

 

Om initiativet

The Green Innovation Collaborative är ett offentligt-privat nätverk som fokuserar på livsmiljöforskning för bostäder, byggande, plast, kemikalier, jordbruk, energi, digitalisering, sjöfart, flyg, teknik och en rad andra industrier.

Om Hummeltorp

Hummeltorp är en del av den växande cirkulära ekonomin, där överskottsmaterial och naturresurser återvinns i stället för att kasseras och skapa stora avfallsdeponier. Hummeltorp tar obehandlade schaktmassor, rengör och förädlar dem i flera steg innan det återvinns till bygg-, grus-, jord- och specialprodukter som ofta besitter bättre egenskaper och kvaliteter än originalmaterialet.