• Växtjord

  399 kr436 kr

  Användningsområde

  Växtjord typ A är till för normala utföranden för träd, buskar, perenner och gräs. Övre växtjord för utformning av växtbädd typ 1 med jord A. Innehåller hygieniserad naturgödsel med levande mikroorganismer. Hygieniseringen ger säker och långsiktigt näringsrik jord. Processen neutraliserar de flesta rot och fröogräs utöver att den neutraliserar farliga bakterier. Uppfyller Mark AMA’s krav på växtbäddar med växtjord (DCL.1). Produktblad typ A Produktblad typ B Produktblad typ C
 • Väggrus

  111 kr124 kr
  Med inblandning av Bitumen (asfalt). Den vanligaste tekniken för återanvändning av bitumen i dagsläget är inblandning av mjukbitumen för att kompenseradetåldrade bituminetsspröda tillstånd.
 • Används främst som skydd från ogräs, avdunstning och kyla.
 • Stenmjöl

  161 kr
  Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning av sten och har flera användningsområden tex: fogning av marksten, kringfyllnad av rör, hårdgörning och justering av garageinfarter, ytskikt till gång/körbanor och även till fotbollsplaner.
 • Skärv

  144 kr
  Används som grovfyllning vid dränering, trädplantering, stenkistor och slänter.
 • Road Top

  111 kr124 kr
  Lämpar sig utmärkt för grusvägar. Binder damm och packar sig till en genuin vägkropp. Produkten är 100% cirkulär   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mullrik & lågt Ph. Lämpar sig bäst för rhododendron, hortensia, ljungväxter & blåbär.
 • Användningsområde

  Planteringsjord Eko klass 1 är en rotogräsfri och lucker växtjord/planteringsjord. Jorden uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1121). Växtbädd typ 2 med jord A för normala utföranden av träd, buskar, perenner och gräs. Produktblad
 • Mullrik & naturgödslad. Lämpar sig främst till odlingslandet, odlingslådor eller blomkruka.   Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill tacka dig för att du hjäper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!
 • Mineraljord typ A

  236 kr311 kr

  Användningsområde

  Uppfyller Mark AMA’s krav på Växtbäddar med växtjord (DCL.1). Jord A Undre växtjord för utformning av växtbädd typ 1 med jord A för normala utföranden för träd, buskar, perenner och gräs. Produktblad
 • Användningsområde

  Matjord Eko klass 2 lämpar sig bäst för plantering av träd och buskar. En allsidig jord som är ogödslad. Matjorden är rotogräsfri. Hög lerhalt med låg näring. Produktblad

Titel